Dne 30. května 2017 se naše ZUŠ zúčastní projektu ZUŠ OPEN.  Jedná se o celostátní happening ZUŠ, jehož cílem je „zapojit v jeden den maximální počet ZUŠ do akce, při níž ve veřejných prostorech svých měst představí svou práci v rámci všech vyučovacích oborů (hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický“.

Za projektem stojí nadační fond Magdalény Kožené, který chce tímto posílit respekt ZUŠ a upozornit na unikátní systém základního uměleckého školství v ČR.

 

Program naší ZUŠ je v tento den poměrně široký a pestrý (podrobně také na www.zusopen.cz). Co tedy plánujeme? Vycházíme z názvu projektu a připravujeme Den otevřených dveří s hudební kavárnou v atriu školy. Přístupné budou v čase od 13.00 – 17.00 obě budovy ZUŠ (R. Stříteského 194 i „Tunel“).

 

Protože chceme dodržet pravidlo projektu, budeme naši práci prezentovat mimo obvyklé prostory ZUŠ a vyrazíme s dětmi tvořit do centra Litomyšle. Venkovní program jsme pracovně nazvali ZUŠ OPEN AIR (13.00 – 17.00). Nejrůznější komorní seskupení našich žáků budou zpříjemňovat chvíle u kávy a prohlídky kulturních památek Litomyšle (Chocco Caffé, Caffé Gold Bar, Rócafé u Regionálního muzea a zámecký areál). Na terasách u muzea pod širým nebem zahraje od 15.00 – 17.00 Bigband (za deště na Toulovcově náměstí), výtvarný obor v tomto místě nainstaluje výstavu prací a počítá také s workshopem pro veřejnost (za nepřízně počasí se bude malovat a vystavovat u Knihkupectví Paseka). Literárně-dramatický obor spolu s bicím oddělením připravuje průvod po náměstí a v případě hezkého počasí zahraje i pouliční divadlo. Na vše budou dohlížet živé sochy.

 

Přece jenom se v tento den tradice úplně nepustíme a od 19.00 zveme do Kostela Povýšení sv. Kříže na Májový koncert varhaníků a dětských pěveckých sborů. Ve Smetanově domě od 17.00 můžete zhlédnout představení Království Ctností a Neřestí, inspirované známými sochami Matyáše Brauna, které vzniklo ve spolupráci tanečního, dramatického a hudebního oboru naší školy. Přijďte v tento den podpořit výjimečnou práci základních uměleckých škol. Těšíme se na Vás.

Letos se koná mezi ZUŠkami soutěž v oborech: hra na klavír, hra na housle a hra na kytaru. Do  soutěže jsem připravili celkem 21 dětí. Po ukončení okresních kol máme celkem 14 prvních míst, z toho 12 postupů do krajského kola. Do ústředního kola postoupily dvě žákyně ve hře na kytaru.

Pochlubit se můžeme i úspěchem v mezinírodní soutěži. Naše žákyně Vendula Boštíková získala 2. místo na  Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky, která se konala o víkendu 22. a 23. dubna 2017 v Nové Pace. Gratulujeme.

 

Skvělé výsledky z krajského kola ve hře na kytaru (Pardubice, Havlíčkova,22. 3. 2017):

 

1. místo s postupem do ústředního kola získaly:

Karla Buřvalová a Gabriela Boukalová

 

2. místo vybojovala Anežka Břeňová

 

Krajské kolo ve hře na klavír (31. 3. 2017):

krásná třetí místa přivezly: Adéla Štursová, Daniela Hegrová a Tereza Mikulecká

 

Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje (6. 4. 2017):

1. místo s návrhem na postup:  Vendula Boštíková

1. místo bez postupu: Andrea Matoušková

 

2. místo získaly:

Adéla Štursová, Terezie Rita Hušková, Klára Paťavová, Viktorie Štochlová (viola

 

V pondělí 27. 3. 2017 se zúčastnila v Divadle Minor finálového klání  o nejlepšího vypravěče žákyně dramatického oboru  Anežka Vopařilová. Mezi tři nejlepší se neprobojovala, ale i tak si přivezla spoustu zážitků. V porotě toiž seděly takové osobnosti jako Jiří Lábus nebo Martin Dejdar.

 

 

1.+ 8.5. Státní svátky    
       
4.5. Třídní přehrávka J. Macháčkové
  16.30      sál školy
       
5.-6.5. Soustředění tanečního a dramatického oboru        Tunel
       
10.5. Interní večírek   16.30      sál školy
       
11. 5. Japonská skupina MUSICA a Lilium
  10.00      sál školy
       
15.-26.5. Zápis do ZUŠ
      
       
17. a 24.5. Výchovné koncerty pro MŠ
      
       
20.5. Bigband na jarmarku ve Skutči
  11.00      náměstí
       
19.-20.5. Ústřední kolo ve hře na kytaru
       Plzeň
       
22.5. Absolventský koncert
  17.00      sál školy
  Účinkují: Kateřina a Marta Mackovy    
       
23.5. Orchestrální absolventský koncert
  17.00      sál školy
       
25. 5. Absolventský koncert Venduly Boštíkové
  17.00      sál školy
       
26.5. Komorní dýchánek na Růžovém paloučku
      
       
26.5. Vernisáž a absolventský koncert   17.00      atrium
       
30.5. ZUŠ OPEN
      
       
31.5. Závěrečný koncert keyboardové třídy   17.00     sál školy
       
31.5. Lililum v Piarisťáku pro Pardubický kraj    

 

Naše ZUŠ od 1. 9. 2012 začala vyučovat podle vlastního ŠVP (školního vzdělávacího programu), který motivačně nazvala "Proč bychom se netěšili do ZUŠ". Jaké změny přináší?

Připravujeme

16. 5. Absolventský koncert
   
 15.-26.5. Zápis do ZUŠ
  (více v "Dokumenty")
   
22.5. Absolventský koncert
  K. a M. Mackových
   
23.5. Orchestrální absolventský koncert
   
25. 5. Absolventský koncert V. Boštíkové
   
26. 5. Vernisáž výtvarného oboru v atriu
   
 30. 5.  ZUŠ OPEN
  Celorepublikový den ZUŠ
  V tento den připravujeme:
  Ctnosti a neřesti
  Májový koncert
  Den otevřených dveří
  ZUŠ OPEN AIR

 

MAP     ROP-NUTSROP-NUTS

   

Základní umělecká škola Litomyšl, webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM, admin