Lidový soubor Heblata

<p style="text-align: justify;">Heblata je minimálně osmičlenný soubor zpěváků a hráčů na smyčcové a dřevěné dechové nástroje. Do souboru jsou zařazováni žáci od 10 let dle jejich hráčských dovedností. Název vychází ze staročeského litomyšlského nářečí.</p>
<p style="text-align: justify;">Posláním dětského folklorního souboru HEBLATA je oživit pozapomenuté lidové tradice našeho regionu s přesahem do jiných regionů České republiky a přispět tak dál k předávání lidové kultury.</p>
<p style="text-align: justify;">Soubor chce prezentovat folklorní aktivity pro širokou veřejnost a přispívat aktivním způsobem k obohacení kulturní sféry, vytvářet nové kulturní tradice založené na historických pramenech a zvycích. Lidovou hudbou a především lidovou písní šíří mezi veřejnost tradiční místní zvykosloví spojené s typickým litomyšlským lidovým oděvem, který je v rámci českých krojových oblastí hodnocen jako jeden z nejkrásnějších.</p>
<p style="text-align: justify;">Soubor vede paní učitelka Ladislava Blajdová.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lidový soubor Heblata</strong><img style="border: 0; float: left;" src="/images/soubor-heblata.jpg" border="0" /></p>