Prohlídka školy


Aktuální fotografie z prostor školy.

Hlavní budova R. Stříteského

alt

Půdní vestavba, koncertní sál

alt

Půdní vestavba, mutimediální učebna

alt

Půdní vestavba, multimediální učebna

alt

Půdní vestavba, atrium

alt

Půdní vestavba, atrium

alt

Půdní vestavba, nahrávací studio

alt

Půdní vestavba, nahrávací studio

alt

Půdní vestavba, předsálí

alt

Bývalý sálek na hlavní budově

alt

Budova "Tunel"

alt

Učebna HN, zkušebna orchestrů a sborů, budova Tunel

alt

Budova Tunel, taneční sál

alt

Budova Tunel, výtvarný ateliér

alt

Budova Tunel, literárně dramatický obor

alt