Ústřední kolo soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu

 

Vážené paní sbormistryně, sbormistři, milé děti, ředitelé,

srdečně Vám blahopřejeme k postupu do „Ústředního kola soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol ve sborovém zpěvu“, vyhlášenou MŠMT pro školní rok 2018/2019.

Na těchto stránkách nejdete všechny potřebné informace a dokumenty k organizaci soutěže.

Děkujeme za vyplnění evidenčních listů a zaslání fotografií a textů sborů, vytvoříme z nich soutěžní brožurku.

 

Složení poroty:

Mgr. Josef Brabenec - předseda

Mgr. et Mgr. Milan Motl, Ph.D. - člen

Martina Juríková - členka

Mgr. Lenka Velikovská - členka

Mgr. Roman Michálek, Ph.D. - člen

 

Harmonogram obou soutěžních dnů najdete na www.soutezezus.cz.


Soutěž bude probíhat ve Smetanově domě – www.smetanuvdum.cz

Před vlastním vystoupením má každý sbor nárok na desetiminutovou akustickou zkoušku. V sále je koncertní křídlo historické hodnoty, prosíme korepetitory o pochopení.

 

Ubytování sborů je zajištěno od čtvrtka do nedělního rána v učebnách II. ZŠ „U Školek“ a III. ZŠ T. G. Masaryka v Litomyšli.

Děti musí mít s sebou přezůvky, karimatky, spacáky, ev. polštářky.

Upozorňujeme na nutnost zajištění pedagogického dohledu nad dětmi dle Vyhlášky č.55/2005 Sb. Pověření ke stažení  zde. Přebereme si ho při prezenci sboru. 

 

Ubytování pro řidiče autobusů zajišťujeme ze čtvrtka na pátek v místních penzionech (dvoulůžkové pokoje se sociálním příslušenstvím), případně zdarma v budově ZUŠ. Od pátku do neděle je zajištěna rezervace ubytování v Evropském školicím centru YMCA v prostorách Zámeckého pivovaru (moderní dvoulůžkové pokoje bez vlastního WC). Ubytování stejně jako další stravování si řidiči hradí sami.

Ubytování můžeme rezervovat i sbormistrům, korepetitorům a pedagogickému dohledu, kterým by nevyhovovalo spaní ve třídách ZŠ – bohužel na vlastní náklady.

 

Ostatní účastníci si musí pobyt v Litomyšli zajistit sami. Volná lůžka ještě mají:

 

Parkování autobusů je bezplatně domluveno na parkovišti přímo pod II. ZŠ „U Školek“.

Stravování (od čtvrteční večeře po nedělní snídani) je zajištěno v jídelně II. ZŠ „U Školek“ - Scolarest. 

Cestovné – u výše příspěvku na autobus platí pravidlo, že částka nesmí překročit jízdné veřejným hromadným prostředkem všech cestujících dohromady (soutěžící děti + pověřený pedagogický doprovod). Budeme vycházet ze skupinové jízdenky vlakem 2. třídy. Zbylé náklady si hradí vysílající škola. Výše příspěvku bude vypočtena až dle skutečného počtu účastníků. Platba proběhne bezhotovostně na základě faktury.

 

Pořizování záznamů soutěžních výkonů je povoleno pouze se souhlasem zákonných zástupců soutěžících žáků nebo se souhlasem zletilých soutěžících. Budete-li natáčet ostatní soutěžící sbory, budete pořadateli vykázáni ze sálu.

Na soutěži bude přítomen profesionální kameraman a fotograf, který natočí oba soutěžní dny Souhlas s účastí v soutěži, focením a audio/video záznamem  ke stažení zde.

 

Soutěž je přístupná veřejnosti.

 

Rozezpívání – Sbory ubytované na ZŠ U Školek se budou moci rozezpívat v učebnách 1. stupně s klavírem. Na ZŠ T. G. Masaryka bude k dispozici přenosný digitální klavír. Sbory, které nebudou ubytovány, budou mít zázemí ve Smetanově domě v šatnách, případně v ZŠ nebo v ZUŠ.

 

Účastnický poplatek činí 350 Kč za jednoho účastníka. Je jednotný pro všechny účastníky soutěže a je stanoven bez ohledu na dopravní vzdálenost, odběr stravy a ubytování. Každá škola ve středu 17. 4. 2019 obdrží  podklady na bezhotovostní úhradu za všechny své žáky a pedagogy najednou (dle evidenčních a průvodních listů). Je na nich uveden počet účastníků, variabilní symbol a další potřebné údaje k provedení platby. 

 

Po Velikonocích vytvoříme každému sboru vlastní harmonogram s přesným časovým rozpisem vystoupení, stravy, prohlídek apod.

Do nabídky volnočasového programu jsme každému sboru zařadili zkrácenou prohlídku zámku (30 minut), návštěvu Rodného bytu B. Smetany a návštěvu Regionálního muzea v Litomyšli.

Každý sbor bude mít přidělenou informovanou hostesku, která mu bude průvodcem celým víkendem.

Na krásné chvíle ve společnosti těch nejšikovnějších a nejlepších zpěváčků z celé naší země se už nyní velmi těší všichni organizátoři Ústředního kola soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu.

 
 

Naše kontakty:

 

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl

Rektora Stříteského 194

570 01 Litomyšl

Telefon: 461 612 628

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.zuslitomysl.cz

Logo HRG Logo Litomyšl  MŠMT logo  Pardubický kraj logo

 

 

Nahoru

 

MAP ROP-NUTSROP-NUTS

Základní umělecká škola Litomyšl, webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM, admin